300X172.jpg

PELET

     Biyokütle, dünyada yenilenebilir enerji kaynağını oluşturması yönüyle önemli bir konumdadır. Birçok gelişmiş ülke biyoenerjiyi geleceğin temel enerji kaynağı olarak görmektedir.

     Biyokütle ısınma ve sanayi amaçlı yakma sistemlerinde kullanılabilir Isınma amaçlı yaygın olarak kullanılan kaynaklardan birisi de pelettir. Tavuk çiftliklerinde, Bireysel-Merkezi Isıtma Sistemlerindei Ekmek Fırınlarında v.b Birçok kullanım alanı mevcuttur.
     Pelet; her türlü odun, odun artığı, ormansal atık, tarımsal atık, endüstriyel atıkların belli bir nem yüzdesine kadar kurutulup öğütülerek daha sonra yüksek basınçla preslenip sıkıştırmak suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan silindirik küçük parçalardır. Kullanılacağı düzeneğe göre minimum 6 mm çapta üretilip daha büyük boyutları da mevcuttur.

300X218.png

ÜRETİMİ

     Doğal küçük atık maddelerin öğütülüp yüksek basınç altında preslenmesi işlemi sonucu ortaya çıkan mamule verilen isimdir. Bu işlemi her türlü ağaç atık mamul ile gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi yapı,iklim koşulları,bitki örtüsü , ekonomik konum ve enerjide dışa bağımlılık ,çevre,insan sağlığı ,ülke ekonomisi,yeterli ham madde ve enerji verimliliği göz önüne alınarak yapılan araştırmalar sonucu anlaşılmıştır ki ;yakıt amaçlı kullanılacak pelet için ilk sırada ağaç atık maddelerden yapılan pelet gelmektedir.

Tamamen öz ülke kaynaklarımızdan faydalanarak üretilmektedir. Ülkemizde atık orman ürünleri değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamakla birlikte çevre ve insan sağlığı için de katkıda bulunmaktadır. Ağaç, atık malzemelerin toplanarak değirmenden geçirilmesi işlemi sonucunda küçük toz haline getirilir.Daha sonra bu toz halindeki ağaç atık malzemeleri fırında kurutularak nem oranı düşürülür.Kurutulan malzeme yüksek basınç altında preslenerek palet haline getirilir.Presten çıkan mamul soğutma işlemi uygulanır ve oradan da paketleme sonunda kullanıma hazır hale gelir.Bu işlemler uygulanması sonucunda aynı ağaç mamulün yanma ve enerji verimini %300  artırarak doğaya çevreye ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.Bu oran kullanılacak yakıt miktarının üçte bir oranında düşmesi demektir ki bu da hem ormanlarımızda daha az tahribat hem de ekonomimizde daha az maliyet demektedir.

300X120.jpg

NEDEN PELET ?

     Türkiye ormanlarından yılda yaklaşık 7 milyon m3 kadar kesim artıkları ormanda kalmakta ve zamanla çürüyerek ölü örtüyü oluşturmaktadır.

İnsanlık özellikle son 150 yıldır yoğun olarak bu fosil yakıtları tüketmekte ve bunun sonucu olarak dünyamız yaşanabilir bir yer olmaktan hızla çıkmaktadır. Kısacası dünyamız yok olmaya doğru ilerlemektedir. Fosil yakıtların sağladığı avantajlarının yanında verdiği zararlar saymakla bitecek gibi değildir. Örnek vermek gerekirse kömürün kalorifer kazanında veya sobalarımızda yandığı zaman atmosfere saldığı zehirli gazlardan bahsetmeden önce, kömür madenlerinden, buralarda grizu patlamaları sonucu hayatını kaybeden yüzlerce madenciden, kömürün çıkartılması, saklanması, taşınması ve nihayet yakılması sonucu çevreye verilen zararları incelememiz gerekmektedir.

Kömüre benzer bir olay da petrol kuyularındaki yangınlar, özellikle petrolün büyük tankerlerle deniz yoluyla taşınması sırasında meydana gelen kazalar sonucu denizlere saçılan ve doğal hayata geri dönülemez zararlar veren tanker facialarının maddi boyutu maalesef tahminlerin çok üzerindedir. Birçokları tarafından adeta çevre dostu yakıt olarak takdim edilen doğalgaz ise hiç de sanıldığı gibi sütten çıkma ak kaşık değildir. Doğalgazın çevreye verdiği zararlar kömür ve petrole göre nispeten daha az da olsa, küresel ısınmaya neden olan gazların başında gelen karbondioksit ve asit yağmurlarına neden olan azot oksitler, doğalgaz yakıldığında da yine bol miktarda atmosfere bırakılmaktadır. Fosil yakıtların çevreye verdiği tüm bu zararlar, sosyal maliyet olarak kabul edilmekte olup, bunların insanlar, bitki örtüsü, hayvanlar, hatta binalar üzerindeki olumsuz etkileri tek tek hesaplanmaktadır. Sosyal maliyet konusu üzerinde yapılan ciddi çalışmalar fosil yakıtların çevreye verdiği zararın yılda yaklaşık 5 trilyon dolar olduğunu ortaya çıkarmıştır

     Pellet pazarının ilerideki gelişimi için hammadde meselesi ve ücretlendirme politikası önem taşımaktadır. Bugün pellet için ana hammadde talaştır. Bu ana hammaddenin yanı sıra birçok eklenti de yapılabilmektedir. Odun yongaları, ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, badem, ceviz kabukları gibi doğal ürün ve atıklar da pellet üretiminde hammadde olarak kullanılabilmektedir. Bu izahattan da anlaşılacağı üzere pellet üretmek için gerekli olan hammadde doğadan kolaylıkla ve doğa ile uyum içerisinde zarar vermeden sağlanabilmektedir

     Yanma sonucunda hiçbir zehirli gaz meydana çıkmadığından zehirlenme tehlikesi yoktur.

300X200.jpg

KULLANIM ALANLARI

     Evlerinizde, iş yerlerinizde, fabrikalarda, otellerde, pansiyonlarda, sitelerde, apartmanlarda, özel ve müstakil yerleşim birimlerinde, villalarda kısacası; ısı gerektiren tüm alanlarda pelet yakıtlarını kullanabilirsiniz.

     Doğal pelet evde, sobalarda, kalorifer kazanlarında, sanayide, ekmek fırınlarında ister elle dolum yapılarak ister otomatik dolum sistemi ile rahatlıkla kullanılabilir.

     Otomatik dolu sistemi sayesinde büyük kolaylık sağladığı gibi kül oranının binde beş olması nedeniyle kül boşaltma işlemini ayda bir kere uygulamakta temizlik açısından sunduğu kolaylıklardandır. Bu sistem sayesinde mekanın sıcaklığını istediğiniz dereceye sabitleyebilir böylece israfı da kolaylıkla engelleyebilirsiniz.Ayrıca bu otomatik dolu ve yakma sistemi sayesinde evinizde bulunan sobanın kötü görüntü ve kirliliğinden de kurtulabilir.Dekoratif bir görüntü de sağlayabilirsiniz.Kullanımı son derece basit ve kolaydır.

·  Çevre dostu
·  Külü çok az %2 (bir ton peletin külü sadece 20 kg)
·  Havayı kirletmez
·  Verimi yüksek %90 (kömürün verimi %65)
·  Kalorisi yüksek 4.500-5.000 kcal arası
·  Curuf oluşturmaz
·  Yanma potasına zarar vermez
·  Hava ihtiyacı kömürün % 20 si kadardır
·  Kazan dairesi toz duman olmaz
·  Redüktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar..

300X220.jpg
cropped-lalem.jpg